Κοινωνικό κέντρο με περιβαλλοντικό σχεδιασμό

About This Project

Σκοπός η δημιουργία ενός κέντρου που διαθέτει διαφορετικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, οι οποίες στις σύγχρονες ελληνικές πόλεις βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη και χωρίς καμία σύνδεση μεταξύ τους. Με τη συγκέντρωση των διαφορετικών υπηρεσιών σε ένα χώρο επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός κέντρου που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες έχοντας ως άμεσα αποτελέσματα την καλύτερη λειτουργία, τη μείωση του κόστους αλλά και τον καλύτερο δυνατό περιβαλλοντικό σχεδιασμό σε σύγκριση με την περίπτωση των διάσπαρτων υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός μεγάλου συγκροτήματος κτιρίων με περιβαλλοντικό σχεδιασμό τέθηκαν 2 στόχοι. Πρώτον τα κτίρια θα έπρεπε να σχεδιαστούν έτσι ώστε η κατανάλωση τους σε ενέργεια να είναι < 70 KWh/m2 το χρόνο και δεύτερον οι ανάγκες αυτές να καλύπτονταν από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στο σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες της Ελλάδας ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες. Παράλληλα ο περιβάλλων χώρος είναι αυτός που συνδέει τις διαφορετικές αυτές λειτουργίες, δημιουργώντας ένα σύνολο με εύκολες συνδέσεις και προσβάσεις.

 

Σημαντικό στοιχείο για την προσέγγιση των νέων θα αποτελέσει η βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει εκτός από ένα μεγάλο βιβλιοστάσιο διαθέτει πολλούς Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο, μεγάλη συλλογή από περιοδικά, μουσική, ταινίες, παιχνίδια, μια αίθουσα εικονικής πραγματικότητας (virual reality), αίθουσες που θα μπορούν να συγκεντρώνονται ώστε να έχουν το δικό τους ιδιωτικό χώρο, και άλλα ανάλογα.

Τοποθεσία

Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Έτος

2010

Είδος

Κοινωνικό κέντρο με περιβαλλοντικό σχεδιασμό

Category
Public
Let's design something awesome!